Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Kimya

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

KIM111 Kimya 1. Yarıyıl 2

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim

Dersin Koordinatörü

Mert ÜLGEN Prof. Dr.

Dersi Verenler

Mert ÜLGEN Prof. Dr.

Dersin Amacı

Öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı meslek derslerini kavrayabilmesi için temel bilgi düzeyini artırmak.

Dersin İçeriği

Element, bileşik ve karışımları adlandırılması, kütle - mol, atom ve molekül kavramları, gazlar, çökeltiler, asitler - bazlar ve tamponlar. Kimyasal bağlar, hidrokarbonlar, alkil halojenürler, alkoller, eterler, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Kimyasal bağlar ve moleküller arası etkileşimleri kavrayarak Molar ve Normal çözelti, temel asit-baz, tampon ve pH kavramlarını kendi ifadesi ile söylemek ve laboratuar çalışmalarında kullanmak
Organik kimya bileşikleri kavramak ve organik yapıları adlandırmak

Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Alıştırma ve Uygulama Beyin Fırtınası

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Atom, molekül ve bileşik kavramı Mert ÜLGEN Prof. Dr.
2 Mol, normal kavramı ve kimyasal hesaplamalar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
3 Normal kavramı ve kimyasal hesaplamalar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
4 Periyodik sistemi ve Özellikleri Mert ÜLGEN Prof. Dr.
5 Kimyasal Bağlar ve Moleküller arası Etkileşimler Mert ÜLGEN Prof. Dr.
6 Çözeltiler ve Konsantrasyon Hesaplamaları Mert ÜLGEN Prof. Dr.
7 Asit-Baz, Tampon ve pH Kavramı Mert ÜLGEN Prof. Dr.
8 Organik kimyanın önemi Mert ÜLGEN Prof. Dr.
9 Temel organik yapılar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
10 Temel organik yapılar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
11 Organik bileşiklerin adlandırılması Mert ÜLGEN Prof. Dr.
12 Organik bileşiklerin adlandırılması Mert ÜLGEN Prof. Dr.
13 Temel organik kimya reaksiyonları Mert ÜLGEN Prof. Dr.
14 Temel organik kimya reaksiyonları Mert ÜLGEN Prof. Dr.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 26
Ara Sınav için hazırlık süresi 2
Final içi hazırlık süresi 3
Final sınavı 1
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2
Dersin AKTS Kredisi 2