Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Matematik

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

MAT111 Matematik 1. Yarıyıl 2 2

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

Seda BARKA Öğr. Gör.

Dersi Verenler

Seda BARKA Öğr. Gör.

Dersin Amacı

Temel Matematik kavramları anlama, aritmetik ve cebirsel işlemleri gerçekleştirebilme, reel sayının üssünü ve kökünü hesaplayabilme, denklem çözümleri, oran-orantı ve yüzde hesaplarını çözebilme, geometri; düzlemsel şekiller ve onlarla ilgili kavramlar, çember ve çemberlerle ilgili problemler, istatistikte temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Dersin İçeriği

Ders, sayılar, mutlak değer, denklem ve eşitsizlikler, polinomlar , geometri ve temel istatistik konularını kapsar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı kavramlarını açıklayabilir ve ilgili problem çözebilir
Denklemler ve eşitsizlikleri tanımlayabilir ve problem çözmede kullanabilir
Geometrik şekillerin alan ve hacimlerini hesaplayabilir
Temel istatistiksel kavramları bilir, hesaplamaları yapar

Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Bireysel Çalışma Problem Çözme

Kaynaklar

"1- Matematik, Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Prof. Dr. H. Halilov, Siyasal Kitabevi (2012)
2- Temel Matematik, Prof. Dr. Mustafa Balcı, Sürat Üniversite Yayınları (2014)
"

Dersin Akışı

Teorik Uygulama

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Sayı kavramı ve genişletilmesi
2 Rasyonel sayılar ve üzerinde işlemler
3 Rasyonel sayıların ondalık kesirlere çevrilmesi ve onlar üzerinde işlemler
4 Tam kuvvetler ve özellikleri, üslü ve köklü ifadeler ve işlemleri
5 Mutlak değer, özellikleri ve üzerinde işlemler.
6 Denklem tanımı, birinci dereceden işlemler
7 İkinci dereceden denklem tanımı ve üzerinde işlemler
8 Doğrusal Eşitsizlikler ve eşitsizlikler sistemi
9 Polinomlar kümesi ve üzerinde işlemler.
10 Polinomların çarpanlara ayrılması, rasyonel fonksiyonlar ve rasyonel denklemler.
11 Geometride ilk kavramalar, düzlemsel şekiller ve kavramları
12 Düzlemsel şekillerin alanı
13 Çember ve çember ile ilgili problemler
14 İstatistikte Temel kavramlar, ortalamalar, grafik gösterimi

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Kısa Sınavlar
Ödev / Sunum
Projeler
Dönem Ödevi
Uygulama
Laboratuvar
Diğer
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 16
Ara Sınav için hazırlık süresi 5
Final içi hazırlık süresi 10
Final sınavı 1
Bu ders kapsamında hazırladığımız Sunum (eğer varsa) için harcadığınız süre
Bu ders kapsamında hazırladığınız Ödev / Proje (eğer varsa) için harcadığınız süre
Bu ders kapsamında katıldığınız Laboratuvar, Saha Çalışması, Seminer veya Uygulama / Staj (eğer varsa) için harcadığınız süre
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2
Dersin AKTS Kredisi 2

Öğrenme ve Program Çıktılarına Katkısı

Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ÖÇ-1 3 4
ÖÇ-2 1
ÖÇ-3 2 4
ÖÇ-4 1
* Katkı Düzey Ölçeği 1 = Çok Düşük, 2 = Düşük, 3 = Orta, 4 = Yüksek, 5 = Çok Yüksek