Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Odyometri I

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

ODY101 Odyometri I 1. Yarıyıl 2 5

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

Emel Uğur Öğr. Gör.

Dersi Verenler

Emel UĞUR Öğr. Gör.

Dersin Amacı

Odyolojide terminoloji, latince sözcüklerinin fonetiği, isimler, sıfatlar, sayı, renk terimleri, fiiller, tamlamalar, kelime grupları, yer, yön tanımları. Önekler, sonekler, kısaltmalar, eponim terimler. Odyoloji, odyometri, odyometrist, odyometri kuramları. Sesle ilgili kuramlar ve testlerle ilgili terimlerin açıklaması. Odyolojiyle direkt ilgili olmayan ancak konularda geçen tıbbi sözcüklerinde açıklamaların öğretilmesi amaçlanır. Değişik patojilerin ayırıcı tanı testlerinin yapılması, elektroakustik impedans, SAL, Tone Decay testi, SISI, Bekeys ve Recruitment testleri.

Dersin İçeriği

Odyometriye giriş, odyometri teknikerinin görev ve sorumlulukları, odyoloji ile ilgili terim ve tanımlar, öykü alma ve hastanın kulak kanalı ile zarının otoskopik muayenesi, odyolojik testiler ve değerlendirme, akustik testler ve refleksler, diapozan test

Dersin Öğrenme Çıktıları

Odyoloji ile ilgili terimleri öğrenir.
Odyometri hakkında bilgisi olur.
Odyometrist çalışma alanlarını öğrenir.
Odyogram çizmeyi öğrenir.
işitme kayıpları hakkında bilgisi olur.
işitme kayıplarını odyogramda belirler.
odyolojik testlerde kullanılan sembolleri öğrenir.
Odyometri test ortamları hakkında bilgisi olur.
Hastalardan anamnez almayı öğrenir.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Alıştırma ve Uygulama Gösteri Gösterip Yaptırma Rol Oynama Örnek Olay

Kaynaklar

-


Dersin Akışı

Teorik Uygulama

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Odyometriye giriş Emel Uğur Öğr. Gör.
2 Odyometri teknikerinin görev ve sorumlulukları Emel Uğur Öğr. Gör.
3 Odyoloji ile ilgili terim ve tanımlar Emel Uğur Öğr. Gör.
4 Odyoloji ile ilgili terim ve tanımlar Emel Uğur Öğr. Gör.
5 İşitme ve fonksiyonel odyolojik değerlendirmeye giriş Emel Uğur Öğr. Gör.
6 Anemnez alma Emel Uğur Öğr. Gör.
7 İşitme nedir işitme kayıplarının tanım ve sınıflandırılması Emel Uğur Öğr. Gör.
8 İşitme kayıplarının sınıflandırılması Emel Uğur Öğr. Gör.
9 İşitme kayıplarının sınıflandırılması Emel Uğur Öğr. Gör.
10 Temel odyometrik test yöntemlerine giriş ve odyometride kullanılan standartlar Emel Uğur Öğr. Gör.
11 Temel odyometrik test ortamının özellikleri Emel Uğur Öğr. Gör.
12 Odyolojik testlerde kullanılan semboller Emel Uğur Öğr. Gör.
13 Temel odyometrik test yöntemlerine giriş, diapozon testleri Emel Uğur Öğr. Gör.
14 Temel odyometrik test yöntemlerine giriş Emel Uğur Öğr. Gör.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Kısa Sınavlar
Ödev / Sunum
Projeler
Dönem Ödevi
Uygulama
Laboratuvar
Diğer
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 37
Ara Sınav için hazırlık süresi 28
Final içi hazırlık süresi 56
Final sınavı 1
Bu ders kapsamında hazırladığımız Sunum (eğer varsa) için harcadığınız süre 0
Bu ders kapsamında hazırladığınız Ödev / Proje (eğer varsa) için harcadığınız süre 0
Bu ders kapsamında katıldığınız Laboratuvar, Saha Çalışması, Seminer veya Uygulama / Staj (eğer varsa) için harcadığınız süre 0
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi 0
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5