Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
İşitme Ve Konuşma Anatomi Ve Fizyolojisi

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

ODY111 İşitme Ve Konuşma Anatomi Ve Fizyolojisi 1. Yarıyıl 2 3

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.

Dersi Verenler

Burak ERTAŞ Öğr. Gör. Dr.
Hande ALTUNTAŞ Öğr. Gör. Dr.
M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.
Altuğ ÖZAĞAR Öğr. Gör. Dr.
Serdar BAYLANÇİÇEK Öğr. Gör. Dr.
Ahmet KOÇ Prof. Dr.
Ahmet KOÇ Prof. Dr.
Haluk ÖZKARAKAŞ Prof. Dr.
Tamer ERDEM Prof. Dr.

Dersin Amacı

İşitme ve konuşma tanımı. İşitme ve konuşma ile ilişkili yapılar. Kulak anatomisi, işitme fizyolojisi. Kulağın bölümleri. Kemikler, östaki borusu ve işlevleri. İç kulağın yapısı. Kemik ve zar yapılar, birbirleri ile ilişkileri. Kohlea. Sesin iletimi. Orta kulakta amplifikasyon. Kohleada tüy hücreleri ve uyarılma. Mekanik enerjinin elektriksel enerjiye dönüşümü, İşitme yolları ve bağlantıları. İşitme algısının oluşumu. Wernicke alanı. Broca alanı. Bağlantı yollarını belletilir.

Dersin İçeriği

Kulak anatomisi ve fizyolojisi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Periferik işitme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, Santral ve vestibüler işitme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, Merkezi sinir sisteminin anatomik yapıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Kulak Anatomisini Öğrenir.
Kulak Fizyolojisini öğrenir.
İşitmenin oluşumunu öğrenir.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Benzetim

Kaynaklar

-


Dersin Akışı

Teorik Uygulama

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Temel kulak, burun, boğaz anatomisi Burak ERTAŞ Öğr. Gör. Dr.
2 Temel kulak, burun, boğaz anatomisi Hande ALTUNTAŞ Öğr. Gör. Dr.
3 Kulak anatomisi ve fizyolojisi ile ilgili temel terim ve kavramlar Burak ERTAŞ Öğr. Gör. Dr.
4 Kulak anatomisi ve fizyolojisi ile ilgili temel terim ve kavramlar Hande ALTUNTAŞ Öğr. Gör. Dr.
5 Kulak anatomisi , fizyolojisi ve işleyişi M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.
6 Kulak anatomisi , fizyolojisi ve işleyişi Altuğ ÖZAĞAR Öğr. Gör. Dr.
7 Periferik işitme sisteminin anatomi ve fizyolojisi Serdar BAYLANÇİÇEK Öğr. Gör. Dr.
8 Periferik işitme sisteminin anatomi ve fizyolojisi Serdar BAYLANÇİÇEK Öğr. Gör. Dr.
9 Santral işitme sisteminin anatomi ve fizyolojisi Ahmet KOÇ Prof. Dr.
10 Santral işitme sisteminin anatomi ve fizyolojisi Ahmet KOÇ Prof. Dr.
11 Vestibüler sistemin anatomi ve fizyolojisi Haluk ÖZKARAKAŞ Prof. Dr.
12 Vestibüler sistemin anatomi ve fizyolojisi Burak ERTAŞ Öğr. Gör. Dr.
13 Merkezi sinir sisteminin anatomik yapıları Tamer ERDEM Prof. Dr.
14 Merkezi sinir sisteminin anatomik yapıları Hande ALTUNTAŞ Öğr. Gör. Dr.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 2 40
Kısa Sınavlar
Ödev / Sunum
Projeler
Dönem Ödevi
Uygulama
Laboratuvar
Diğer
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 36
Ara Sınav için hazırlık süresi 14
Final içi hazırlık süresi 28
Final sınavı
Bu ders kapsamında hazırladığımız Sunum (eğer varsa) için harcadığınız süre
Bu ders kapsamında hazırladığınız Ödev / Proje (eğer varsa) için harcadığınız süre
Bu ders kapsamında katıldığınız Laboratuvar, Saha Çalışması, Seminer veya Uygulama / Staj (eğer varsa) için harcadığınız süre
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi
Toplam İş Yükü 90
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3
Dersin AKTS Kredisi 3