Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
İşitme Kayıpları

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

ODY152 İşitme Kayıpları 2. Yarıyıl 2 4

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

Semih Doğukan Ağır Uzm. Eğit.

Dersi Verenler

Emel UĞUR Öğr. Gör.
Semih Doğukan Ağır Uzm. Eğit.

Dersin Amacı

İşitme ve konuşma tanımı. İşitme ve konuşma ile ilişkili yapılar. Kulak anatomisi, işitme fizyolojisi. Kulağın bölümleri. Kemikler, östaki borusu ve işlevleri. İç kulağın yapısı. Kemik ve zar yapılar, birbirleri ile ilişkileri. Kohlea. Sesin iletimi. Orta kulakta amplifikasyon. Kohleada tüy hücreleri ve uyarılma. Mekanik enerjinin elektriksel enerjiye dönüşümü, İşitme yolları ve bağlantıları. İşitme algısının oluşumu. Wernicke alanı. Broca alanı. Bağlantı yollarını belletilir.

Dersin İçeriği

Normal işitme, İletim ve mikst tip işitme kayıpları, Sensörinöral işitme kaybı, Fonksiyonel işitme kaybı, İşitme kayıplarının etyolojik dağılımları, Çeşitli patolojilerle işitme kayıplarının ilişkisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

İletim tipi işitme kayıpları hakkında bilgi edinir.
Sensörinöral tipte işitme kayıpları hakkında bilgi edinir.
Mixt tip işitme kayıpları hakkında bilgi edinir.
İşitme kayıplarına göre uygulanacak testleri öğrenir.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma

Kaynaklar

-


Dersin Akışı

Teorik Uygulama

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Normal işitme Emel Uğur Öğr. Gör.
2 Normal işitme Emel Uğur Öğr. Gör.
3 İletim ve mikst tip işitme kayıpları Emel Uğur Öğr. Gör.
4 İletim ve mikst tip işitme kayıpları Emel Uğur Öğr. Gör.
5 Sensörinöral işitme kaybı Emel Uğur Öğr. Gör.
6 Sensörinöral işitme kaybı Emel Uğur Öğr. Gör.
7 Fonksiyonel işitme kaybı Emel Uğur Öğr. Gör.
8 Fonksiyonel işitme kaybı Emel Uğur Öğr. Gör.
9 İşitme kayıplarının etyolojik dağılımları Emel Uğur Öğr. Gör.
10 İşitme kayıplarının etyolojik dağılımları Emel Uğur Öğr. Gör.
11 İşitme kayıplarının etyolojik dağılımları Emel Uğur Öğr. Gör.
12 Çeşitli patolojilerle işitme kayıplarının ilişkisi Emel Uğur Öğr. Gör.
13 Çeşitli patolojilerle işitme kayıplarının ilişkisi Emel Uğur Öğr. Gör.
14 Çeşitli patolojilerle işitme kayıplarının ilişkisi Emel Uğur Öğr. Gör.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Kısa Sınavlar
Ödev / Sunum
Projeler
Dönem Ödevi
Uygulama
Laboratuvar
Diğer
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 7
Ara Sınav için hazırlık süresi 28
Final içi hazırlık süresi 56
Final sınavı 1
Bu ders kapsamında hazırladığımız Sunum (eğer varsa) için harcadığınız süre
Bu ders kapsamında hazırladığınız Ödev / Proje (eğer varsa) için harcadığınız süre
Bu ders kapsamında katıldığınız Laboratuvar, Saha Çalışması, Seminer veya Uygulama / Staj (eğer varsa) için harcadığınız süre
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi
Toplam İş Yükü 120
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4
Dersin AKTS Kredisi 4