Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
İşitme Cihazları

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

ODY162 İşitme Cihazları 2. Yarıyıl 2 4

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Seçmeli

Dersin Koordinatörü

M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.

Dersi Verenler

Emel UĞUR Öğr. Gör.

Dersin Amacı

İletişim bozukluğu ve rehabilitasyon kavramları. İşitme rehabilitasyonu programı. Koklear patolojilerde bozulan işlevler. Cihazla telafi edilebilen ve edilemeyen koklear işlev bozuklukları. İşitme kayıpları. İşitme cihazı endikasyonları. İşitme cihazları özellikleri ve seçimi. Unilateral işitme kaybının sorunları ve işitme cihazı gereksinmesi

Dersin İçeriği

İşitme cihazlarının tanımı ve teknik özellikleri, Akustik uyarılı işitme cihazları (Tanım, özellikler, endikasyonlar ve uygulama), Elektriksel uyarılı işitme cihazları, İşitme cihazları ve endikasyonları, İşitme cihazı uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

İşitme cihazları hakkında bilgi edinir.
İşitme cihazlarının ayarlanmasını öğrenir.
işitme cihazları hakkında teknik bilgi edinir.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Örnek Olay

Kaynaklar

-


Dersin Akışı

Teorik Uygulama

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 İşitme cihazı tanım ve tarihçesi Emel UĞUR Öğr. Gör.
2 İşitme cihazı tanım ve tarihçesi Emel UĞUR Öğr. Gör.
3 İşitme cihazlarının teknik özellikleri Emel UĞUR Öğr. Gör.
4 İşitme cihazlarının teknik özellikleri Emel UĞUR Öğr. Gör.
5 İşitme cihazı kalıp, özellikleri ve bakımı Emel UĞUR Öğr. Gör.
6 İşitme cihazı kalıp, özellikleri ve bakımı Emel UĞUR Öğr. Gör.
7 Akustik uyarılı işitme cihazları (Tanım, özellikler, endikasyonlar ve uygulama) Emel UĞUR Öğr. Gör.
8 Akustik uyarılı işitme cihazları (Tanım, özellikler, endikasyonlar ve uygulama) Emel UĞUR Öğr. Gör.
9 Elektriksel uyarılı işitme cihazları Emel UĞUR Öğr. Gör.
10 Elektriksel uyarılı işitme cihazları Emel UĞUR Öğr. Gör.
11 İşitme cihazı endikasyonları Emel UĞUR Öğr. Gör.
12 İşitmeye yardımcı sistemler Emel UĞUR Öğr. Gör.
13 Çocuklarda işitme cihazı uygulamaları Emel UĞUR Öğr. Gör.
14 Cihaz kullanan kişilere öneriler Emel UĞUR Öğr. Gör.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Kısa Sınavlar
Ödev / Sunum
Projeler
Dönem Ödevi
Uygulama
Laboratuvar
Diğer
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 38
Ara Sınav için hazırlık süresi 28
Final içi hazırlık süresi 26
Final sınavı 1
Bu ders kapsamında hazırladığımız Sunum (eğer varsa) için harcadığınız süre
Bu ders kapsamında hazırladığınız Ödev / Proje (eğer varsa) için harcadığınız süre
Bu ders kapsamında katıldığınız Laboratuvar, Saha Çalışması, Seminer veya Uygulama / Staj (eğer varsa) için harcadığınız süre
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi
Toplam İş Yükü 120
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 4