Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Odyometri IV

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

ODY202 Odyometri IV 4. Yarıyıl 3 6

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.

Dersi Verenler

Semih Doğukan Ağır Uzm. Eğit.

Dersin Amacı

Atipik çocukta test yöntemleri, çocuklarda uygulanan test yöntemleri , ileri tetkikler teorik ve uygulamalı olarak anlatılır.

Dersin İçeriği

Normal çocuk Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri), Atipik çocuk (Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri), Zihinsel engelli çocuk (Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri), Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar (Ta

Dersin Öğrenme Çıktıları

Normal çocuk gelişimi hakkında bilgi edinir.
Atipik çocukların gelişimini bilir.
Atipik çocuklara yapılacak testleri öğrenir.
Testlerin tekniklerini öğrenir.
İşitme engelli çocuğa yaklaşımı hakkında bilgi edinir.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Alıştırma ve Uygulama Gösteri Gösterip Yaptırma Rol Oynama Grup Çalışması Deney / Laboratuvar

Kaynaklar

-


Dersin Akışı

Teorik Uygulama

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Normal çocuk Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri) Semih Doğukan Ağır Uzm. Eğit.
2 Çocuk hasta grubunda iletim tipi işitme kayıplarının etyolojisi Semih Doğukan Ağır Uzm. Eğit.
3 Çocuk hasta grubunda sensorineural tip işitme kayıplarının etyolojisi Semih Doğukan Ağır Uzm. Eğit.
4 İşitme kaybının çocuk gelişime etkileri Semih Doğukan Ağır Uzm. Eğit.
5 İşitme kaybının çocuk gelişime etkileri Semih Doğukan Ağır Uzm. Eğit.
6 Çocuklara uygulanan odyolojik test yöntemleri (subjektif test yöntemleri) Semih Doğukan Ağır Uzm. Eğit.
7 Çocuklara uygulanan odyolojik test yöntemleri (subjektif test yöntemleri) Semih Doğukan Ağır Uzm. Eğit.
8 Gecikmiş konuşma ve çocuklarda gözlenen diğer konuşma bozuklukları Semih Doğukan Ağır Uzm. Eğit.
9 Atipik çocuklar (Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri) Semih Doğukan Ağır Uzm. Eğit.
10 Atipik çocuklar (Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri) Semih Doğukan Ağır Uzm. Eğit.
11 Atipik çocuklar (Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri) Semih Doğukan Ağır Uzm. Eğit.
12 Çocuklarda işitme kayıplarında yaklaşım, ailenin bilgilendirilmesi Semih Doğukan Ağır Uzm. Eğit.
13 Çocuklarda işitme çözümleri Semih Doğukan Ağır Uzm. Eğit.
14 Pediatrik grupta işitme ve konuşma rehabilitasyonunun önemi Semih Doğukan Ağır Uzm. Eğit.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 2 40
Kısa Sınavlar
Ödev / Sunum
Projeler
Dönem Ödevi
Uygulama
Laboratuvar
Diğer
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 57
Ara Sınav için hazırlık süresi 40
Final içi hazırlık süresi 40
Final sınavı 1
Bu ders kapsamında hazırladığımız Sunum (eğer varsa) için harcadığınız süre
Bu ders kapsamında hazırladığınız Ödev / Proje (eğer varsa) için harcadığınız süre
Bu ders kapsamında katıldığınız Laboratuvar, Saha Çalışması, Seminer veya Uygulama / Staj (eğer varsa) için harcadığınız süre
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 (s) 6
Dersin AKTS Kredisi 6