Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Mesleki İngilizce II

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

ODY252 Mesleki İngilizce II 4. Yarıyıl 2 2

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

Semih Doğukan Ağır Uzm. Eğit.

Dersi Verenler

--

Dersin Amacı

Bu derste öğrenciye; temel mesleki tanımlar ve kavramlar ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma, Mesleki Etik, Odyometri Hastalarıyla Sözlü İletişim kurma

Dersin Öğrenme Çıktıları

Meslekte kullanılan ingilizce terimleri bilir.
Alanında yazılan bir makaleyi okuyabilir.
Alanında bir yazı yazabilir.
Alanında konuşulan bir konuyu anlayabilir.
Alanında yapılan bir diyaloğu takip edebilir.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma

Kaynaklar

--


Dersin Akışı

Teorik Uygulama

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma
2 Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma
3 Mesleki Etik
4 Mesleki Etik
5 Mesleki Etik
6 Mesleki Etik
7 Odyometri Hastalarıyla Sözlü İletişim kurma
8 Odyometri Hastalarıyla Sözlü İletişim kurma
9 Odyometri Hastalarıyla Sözlü İletişim kurma
10 Odyometri Hastalarıyla Sözlü İletişim kurma
11 Odyometri Hastalarıyla Sözlü İletişim kurma
12 Odyometri Hastalarıyla Sözlü İletişim kurma
13 Odyometri Hastalarıyla Sözlü İletişim kurma
14 Odyometri Hastalarıyla Sözlü İletişim kurma

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Kısa Sınavlar
Ödev / Sunum
Projeler
Dönem Ödevi
Uygulama
Laboratuvar
Diğer
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 11
Ara Sınav için hazırlık süresi 10
Final içi hazırlık süresi 10
Final sınavı 1
Bu ders kapsamında hazırladığımız Sunum (eğer varsa) için harcadığınız süre
Bu ders kapsamında hazırladığınız Ödev / Proje (eğer varsa) için harcadığınız süre
Bu ders kapsamında katıldığınız Laboratuvar, Saha Çalışması, Seminer veya Uygulama / Staj (eğer varsa) için harcadığınız süre
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2
Dersin AKTS Kredisi 2