Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Diyabet ve Ayak Sağlığı I

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

PDL142 Diyabet ve Ayak Sağlığı I 2. Yarıyıl 5

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim

Dersin Koordinatörü

.

Dersi Verenler

.

Dersin Amacı

Diyabet, sistemik etkileri, diyabetik ayak sendromu ve tedavisini öğrenmek

Dersin İçeriği

Diyabet ve sistemik etkileri, Diyabetik ayak sendromuna yol açan nedenler, Ayakta görülen diyabetik nöropatilerin oluşum mekanizması I, Ayakta görülen diyabetik nöropatilerin oluşum mekanizması II, Diyabetik ayak sendromuna yol açan nedenleri önleme mekan

Dersin Öğrenme Çıktıları

Diyabet için gerekli teorik altyapıyı edinir
Diyabetik ayak sendromunu önlemede koruyucu yaklaşır
Diyabetik ayak yaralarının tedavi yöntemlerini bilir

Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Alıştırma ve Uygulama Gösterip Yaptırma Bireysel Çalışma

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri Nermin OLGUN Prof. Dr.
2 Diyabet ve sistemik etkileri Nermin OLGUN Prof. Dr.
3 Diyabet ve sistemik etkileri Nermin OLGUN Prof. Dr.
4 Diyabetik ayak sendromuna yol açan nedenler Nermin OLGUN Prof. Dr.
5 Ayakta görülen diyabetik nöropatilerin oluşum mekanizması I Nermin OLGUN Prof. Dr.
6 Ayakta görülen diyabetik nöropatilerin oluşum mekanizması II Nermin OLGUN Prof. Dr.
7 Diyabetik ayak sendromuna yol açan nedenleri önleme mekanizmaları I Nermin OLGUN Prof. Dr.
8 Diyabetik ayak sendromuna yol açan nedenleri önleme mekanizmaları II Nermin OLGUN Prof. Dr.
9 Diyabetik ayak yaralarının cerrahi tedavisi Nermin OLGUN Prof. Dr.
10 Diyabetik ayak yaralarının medikal tedavisi Nermin OLGUN Prof. Dr.
11 Diyabetik ayak yaralarının algolojik tedavi yöntemleri Nermin OLGUN Prof. Dr.
12 Diyabetik ayak yaralarının yaşam kalitesine etkileri Nermin OLGUN Prof. Dr.
13 Diyabetik ayak yaralarının yaşam kalitesine etkileri Nermin OLGUN Prof. Dr.
14 Genel Tekrar Nermin OLGUN Prof. Dr.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 28
Ara Sınav için hazırlık süresi 28
Final içi hazırlık süresi 42
Final sınavı 1
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5

Öğrenme ve Program Çıktılarına Katkısı

Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ÖÇ-1 5
ÖÇ-2 5
ÖÇ-3 5
* Katkı Düzey Ölçeği 1 = Çok Düşük, 2 = Düşük, 3 = Orta, 4 = Yüksek, 5 = Çok Yüksek