Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Protez Ortez I

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

PRO101 Protez Ortez I 1. Yarıyıl 6

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersi Verenler

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersin Amacı

1. Ortopedik ortez-protez teknikerliği öğrencilerine, temel Ortez ve Protez kavramı, amaçları, alt-üst ekstremite ve gövde patolojilerinde sık kullanılan ortez yaklaşımları konusunda temel oluşturacak teorik bilgi birikimi oluşturmak, mesleki uygulamalar için teorik veri tabanı yaratmaktır. 2. Alt ve üst ekstremite amputasyonlarını takiben uygulanan protez uygulamaları konusunda bilgi vermek, protez terminolojisini öğretmek, protez parçalarını tanıtmak.

Dersin İçeriği

1. Ortezlerin tanımı, sınıflandırılması, kullanılan materyaller, alt ekstremite patolojileri ve kullanılan ortezler, spinal patolojiler ve ortezleri, üst ekstremite patolojileri ve kullanılan ortezler, ortezlere ilave parçalar ve modifikasyonlar. 2. Prote

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Gösterip Yaptırma Beyin Fırtınası Deney / Laboratuvar

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Ortezin tanımı ve amaçları, ayağın biyomekanik yapısı ve yaygın patolojileri, terminolojisi Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
2 Ayak ortezleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
3 Ayak bileğini etkileyen patolojiler ve ayak, ayak bilek ortezleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
4 Ayak, Ayak bilek ve diz patolojileri ve ortezleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
5 El patolojileri ve ortezleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
6 Servikal patolojiler ve ortezleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
7 Spinal patolojiler ve ortezleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
8 Protez tanımı, amputasyon seviyeleri, terminolojisi Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
9 Parsiyel ayak protezleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
10 Diz altı protezi Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
11 Diz üstü/kalça protezi Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
12 El ve dirsek altı protezi Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
13 Dirsek üstü ve omuz protezi Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
14 Teknolojik değişim ve gelişimlerden örnekler (öğrenci sunumları-grup çalışması) Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 10
Ödev / Sunum 1 10
Uygulama 2 20
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 (s) 30
Dersin AKTS Kredisi 6