Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Protez Ortez II

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

PRO102 Protez Ortez II 2. Yarıyıl 10

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersi Verenler

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersin Amacı

1. Alt ekstremite biyomekaniği, ayağın yapısı, ayak ve ayak bileği, diz kalça deformiteleri ve patolojilerinde kullanılan ortezlere ilişkin temel prensipleri hakkında genel bilgi vermek, 2. Üst ekstremite, parmak, el, el bileği, dirsek ve omuz deformiteleri ve patolojilerinde kullanılan ortezlere ilişkin temel prensipleri hakkında genel bilgi vermek, 3. Bu ortezlerin ölçü, yapım ve uygulama aşamalarını, alt ve üst ekstremite ortezlerini teorik ve pratik olarak öğretmek. 4. Hazır ortezler hakkında bilgilendirmek ve yeni uygulamaların hayata geçirilmesini öğretmek.

Dersin İçeriği

1. Alt ekstremite deformiteleri ve patolojilerinde kullanılan ortezlere ilişkin temel prensipleri, üretim aşamaları, hastaya uygulanması, kullanıma özgü bilgiler, modifikasyon, adaptasyon ve onarım konularındaki teorik ve uygulamaya yönelik genel bilgiler

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Gösterip Yaptırma Beyin Fırtınası Deney / Laboratuvar

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Alt ekstremite biyomekaniği, deformite ve problemleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
2 Ayak ortezlerinin genel prensipleri, üretiminde kullanılan materyaller ve ortez üretimi için ölçü alınmasına yönelik teknolojik gelişimler Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
3 Ayak ayakbileği ortezlerinin genel prensipleri, üretiminde kullanılan materyaller ve ortez üretimi için ölçü alınmasına yönelik teknolojik gelişimler Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
4 Diz Ortezleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
5 Diz, ayak, ayakbileği ortezlerinin genel prensipleri, üretiminde kullanılan materyaller ve ortez üretimi için ölçü alınmasına yönelik teknolojik gelişimler Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
6 Thomas ve Modifiye Thomas, kalça diz ayak ayakbileği ortezleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
7 Alt ekstremite problemlerinde kullanılan hazır mamül ürünler, özellikleri, kullanımı Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
8 DKÇ, konjenital kalça çıkığı, konjenital kalça çıkığı ortezleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
9 Üst ekstremite biyomekaniği, deformite ve problemleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
10 Statik/dinamik parmak splinti, kısa opponens splinti uygulamaları Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
11 Statik/dinamik el-el bileği splinti uygulamaları Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
12 Statik /dinamik dirsek ve omuz ortez uygulamaları Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
13 Üst Ekstremite problemlerinde kullanılan hazır üst ekstremite mamül ürünler, özellikleri, kullanımı Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
14 Teknolojik değişim ve gelişimlerden örnekler (öğrenci sunumları-grup çalışması) Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 20
Laboratuvar 2 20
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 168
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 70
Ara Sınav için hazırlık süresi 12
Final içi hazırlık süresi 19
Final sınavı 2
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi 30
Toplam İş Yükü 301
Toplam İş Yükü / 30 (s) 30
Dersin AKTS Kredisi 10