Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Protez ve Ortezde İş Güvenliği

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

PRO131 Protez ve Ortezde İş Güvenliği 1. Yarıyıl 2

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Seçmeli

Dersin Koordinatörü

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersi Verenler

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersin Amacı

1. İşyerinde güvenlik önlemlerini almak. 2. Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerini almak. 3. İşyerinde olabilecek kaza ve yaralanmaların sebeplerini kavrayarak gerekli tedbirleri almak. 4. İşyerinde çıkabilecek yangınlar için önlem alabilecek ve gerekli müdahaleyi yapmak. 5. İş kazaları sonrasında hukuki işlemleri yürütebilmek. 6. İşçi sağlığı ile ilgili iş hukuku mevzuatını kavramak.

Dersin İçeriği

İşyerinde güvenlik önlemleri, Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemleri, İş kazaları sonrasında hukuki işlemler, İşçi sağlığı ile ilgili iş hukuku mevzuatı

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Gösterip Yaptırma Beyin Fırtınası Deney / Laboratuvar

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 İşyeri güvenliği ve tehdit edici unsurlar Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
2 Tüm takım tezgâhları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
3 Koruyucu araçlar Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
4 Makinelere takılan koruyucu aparatlar Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
5 Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
6 Elektrik tesisatları Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
7 Isıtma ve havalandırma tesisatları Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
8 Organ yaralanmaları Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
9 Kaza ve yaralanma Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
10 Hasta Nakli Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
11 Meslek hastalıkları Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
12 İş kazalarında yapılacak hukuki işlemler Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
13 İş güvenliği mevzuatı Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
14 Protez ortez uygulama merkezlerindeki iş güvenliği ile ilgili örnekler (öğrenci sunumları-grup çalışması) Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 20
Ödev / Sunum 1 20
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 9
Ara Sınav için hazırlık süresi 7
Final içi hazırlık süresi 7
Final sınavı 2
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi 7
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 30 (s) 30
Dersin AKTS Kredisi 2