Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Biyomekanik

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

PRO152 Biyomekanik 2. Yarıyıl 3

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersi Verenler

Yaşar TATAR Doç. Dr.

Dersin Amacı

Protez ve Ortez alanına temel oluşturacak biyomekaniksel terim ve prensipleri tanımlamak

Dersin İçeriği

Biyomekani ile ilgili temel kavramlar, kuvvet, denge, friksiyon

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Gösterip Yaptırma Beyin Fırtınası Deney / Laboratuvar

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Biyomekaniğin Genel Prensipleri Yaşar TATAR Doç. Dr.
2 Kuvvet Yaşar TATAR Doç. Dr.
3 Friksiyon Yaşar TATAR Doç. Dr.
4 Denge Yaşar TATAR Doç. Dr.
5 Dokuların biyomekaniksel özellikleri Yaşar TATAR Doç. Dr.
6 Syme/chopart protezinin biyomekaniği Yaşar TATAR Doç. Dr.
7 Diz altı protezinin biyomekaniği Yaşar TATAR Doç. Dr.
8 Diz üstü protezinin biyomekaniği Yaşar TATAR Doç. Dr.
9 Üst ekstremite protezlerinin biyomekaniği Yaşar TATAR Doç. Dr.
10 Ayak ortezlerinin biyomekaniği Yaşar TATAR Doç. Dr.
11 Kısa yürüme ortezinin biyomekaniği Yaşar TATAR Doç. Dr.
12 Uzun yürüme ortezinin biyomekaniği Yaşar TATAR Doç. Dr.
13 Üst ekstremite ortezlerinde biyomekaniği Yaşar TATAR Doç. Dr.
14 Biyomekanik gelişimlerden örnekler (öğrenci sunumları-grup çalışması) Yaşar TATAR Doç. Dr.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 18
Ara Sınav için hazırlık süresi 14
Final içi hazırlık süresi 14
Final sınavı 2
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi 14
Toplam İş Yükü 90
Toplam İş Yükü / 30 (s) 30
Dersin AKTS Kredisi 3