Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Mekanik

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

PRO162 Mekanik 2. Yarıyıl 2

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Seçmeli

Dersin Koordinatörü

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersi Verenler

Seda BARKA Öğr. Gör.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, temel fiziğin mekanik konusunu ve konu kapsamındaki temel fizik kavramlarını vermektir.

Dersin İçeriği

Vektör, hareket, denge, iş, güç ve enerji

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Gösterip Yaptırma Beyin Fırtınası Deney / Laboratuvar

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Temel kavramlar Seda BARKA Öğr. Gör.
2 Düzlemde meydana gelen kuvvetler Seda BARKA Öğr. Gör.
3 Hareketsiz cisimdeki kuvvetler Seda BARKA Öğr. Gör.
4 Hareket kanunları (Kinematik) Seda BARKA Öğr. Gör.
5 Dairesel hareket Seda BARKA Öğr. Gör.
6 Vektörel hesaplara giriş Seda BARKA Öğr. Gör.
7 İş ve enerji Seda BARKA Öğr. Gör.
8 İş ve enerji Seda BARKA Öğr. Gör.
9 Ağırlık merkezi Seda BARKA Öğr. Gör.
10 Dönen sistemlerdeki atalet kuvvetleri Seda BARKA Öğr. Gör.
11 Yatak (destek) reaksiyonları Seda BARKA Öğr. Gör.
12 Kirişler, Çerçeveler, kemerler Seda BARKA Öğr. Gör.
13 Kirişler, Çerçeveler, kemerler Seda BARKA Öğr. Gör.
14 Malzemelerin mukavemeti: gerilmeleri ve Hooke Kanunu. Seda BARKA Öğr. Gör.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 9
Ara Sınav için hazırlık süresi 7
Final içi hazırlık süresi 7
Final sınavı 2
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi 7
Toplam İş Yükü 46
Toplam İş Yükü / 30 (s) 30
Dersin AKTS Kredisi 2