Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Materyal Teknolojisi I

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

PRO182 Materyal Teknolojisi I 2. Yarıyıl 2

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersi Verenler

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersin Amacı

Malzemeleri ve malzemelerin özelliklerini öğretmek.

Dersin İçeriği

Malzemelerin tanımı ve sınıflandırılması, metallerin mekanik kontrolü, demir, çelikler, tavlama, sertleştirme, alaşımlı çelikler, demirsiz metaller, demirsiz metal alaşımları, alçı, ağaç, deri, plastikler.

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Gösterip Yaptırma Beyin Fırtınası Deney / Laboratuvar

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Metallerin mekanik kontrolü Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
2 Demir Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
3 Dökme demir Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
4 Alaşımsız karbonlu çelikler Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
5 Tavlama Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
6 Sertleştirme Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
7 Alaşımlı çelikler Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
8 Demirsiz metaller Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
9 Demirsiz metal alaşımları Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
10 Alçı Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
11 Ağaç Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
12 Deri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
13 Plastikler Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
14 Teknolojik değişim ve gelişimlerden örnekler (öğrenci sunumları-grup çalışması) Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 9
Ara Sınav için hazırlık süresi 7
Final içi hazırlık süresi 7
Final sınavı 2
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi 7
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 30 (s) 30
Dersin AKTS Kredisi 2