Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Vaka Çalışması I

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

PRO192 Vaka Çalışması I 2. Yarıyıl 4

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersi Verenler

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersin Amacı

Alt veya üst ekstremitede ortez kullanımı gerektiren tıbbi durumlar için en uygun ortezi belirlemek ve yapımını gerçekleştirmek.

Dersin İçeriği

Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Alt veya üst ekstremite problemi için ortez kullanan ve derse konu olacak vakaların seçilerek bu vakaların öğrencilere dağıtılması. 2. Vakalara uygun olan ortezin belirlenmesi ve yapılarak uyumunun sağlanması. 3. Ortezi kulla

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Gösterip Yaptırma Beyin Fırtınası Deney / Laboratuvar

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Giriş ve vaka araştırma Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
2 Vaka araştırma Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
3 Vaka araştırma Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
4 Vaka belirleme Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
5 Vakaların dağıtılması Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
6 Vakaya uygun ortez tasarımı Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
7 Vakaya uygun ortez tasarımı Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
8 Ortez Uygulaması Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
9 Ortez Uygulaması Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
10 Ortez Uygulaması Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
11 Yapılan tüm işlemlerin kaydedilmesi Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
12 Vakaya ait bir sunumun oluşturulması Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
13 Sonuç Raporunun sunumu Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
14 Tartışma Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 43
Ara Sınav için hazırlık süresi 1
Final içi hazırlık süresi 1
Final sınavı 2
Bu ders kapsamında hazırladığımız Sunum (eğer varsa) için harcadığınız süre 29
Toplam İş Yükü 120
Toplam İş Yükü / 30 (s) 30
Dersin AKTS Kredisi 4