Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Protez Ortez III

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

PRO203 Protez Ortez III 3. Yarıyıl 10

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersi Verenler

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersin Amacı

1. Ekstremite amputasyon seviyelerini ve protezlerini öğretmek. 2. Alt ekstremite protezlerinin yapımını ve biyomekanik ayarlarını öğretmek. 3. Üst ekstremite protezlerinin uygulamasını ve biyomekanik prensiplerini öğretmek. 4. Modifiye protez yaklaşımları ve amputelerdeki görülebilecek sorunların analiz edilmesini öğretmek. 5. Amputasyonlardan sonra, amputasyon seviyesi ile uyumlu olarak uygulanacak teknolojik protezler konusunda temel bilgi kazandırmak, hastaya uygun teknolojik protezlere karar vermede temel ilkeleri ve teknolojik protez seçim kriterlerini öğretmek. 6. Protez yapımı için gerekli malzemeleri listeler. 7. Protez yapımı için gerekli temel işlemleri açıklar. 8. Ölçü alma, model işleme, döküm işlemlerini öğrenir. 9. Teknolojik protezleri listeler. 10. Hastaya ve amputasyon seviyesine uygun teknolojik protezleri örnek verir. 11. Teknolojik protezlerin özelliklerini ve fonksiyonlarını açıklar.

Dersin İçeriği

1. Alt ve üst ekstremite amputasyon nedenleri, seviyeleri, 2. Alt ekstremite parsiyel ayak, diz altı, diz dezartikülasyon, diz üstü, kalça dezartikülasyon, Hemipelvektomi amputasyonu ve protezleri, 3. Mikro işlem kontrollü alt ekstremite protezler, 4. Üs

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Gösterip Yaptırma Beyin Fırtınası Deney / Laboratuvar

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Alt ekstremite amputasyon neden, seviye ve protezleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
2 Parsiyel ayak amputasyonları ve protezleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
3 Diz altı soket tipleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
4 Diz altı protezi, ayak ve yapı parçaları Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
5 Diz dezartikülasyon protezleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
6 Diz üstü soket tipleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
7 Diz üstü protezi, diz, ayak ve yapı parçaları Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
8 Kalça dezartikülasyon protezi soket tipleri, kalça, diz, ayak ve yapı parçaları Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
9 Üst ekstremite amputasyonları, parsiyel el protezleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
10 Dirsek altı, dirsek dezartikülasyon amputasyon ve protezleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
11 Dirsek dezartikülasyon amputasyon ve protezleri, Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
12 Dirsek üstü ve Omuz dezartikülasyon amputasyonları ve protezleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
13 Yüksek teknoloji protez ve kullanıcıların genel özellikleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
14 Teknolojik değişim ve gelişimlerden örnekler (öğrenci sunumları-grup çalışması) Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Laboratuvar 2 20
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 168
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 71
Ara Sınav için hazırlık süresi 12
Final içi hazırlık süresi 19
Final sınavı 2
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi 31
Toplam İş Yükü 302
Toplam İş Yükü / 30 (s) 30
Dersin AKTS Kredisi 10