Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Protez Ortez IV

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

PRO204 Protez Ortez IV 4. Yarıyıl 10

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersi Verenler

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersin Amacı

1. Spinal bölge deformiteleri ve patolojilerinde kullanılan ortezlere ilişkin temel prensipleri hakkında genel bilgi vermek, 2. Servikal bölge deformiteleri ve patolojilerinde kullanılan ortezlere ilişkin temel prensipleri hakkında genel bilgi vermek, 3. Bu ortezlerin ölçü, yapım ve uygulama aşamalarını, Spinal ve servikal ortezlerini teorik ve pratik olarak öğretmek.

Dersin İçeriği

1. Spinal bölgenin deformiteleri ve patolojilerinde kullanılan ortezlere ilişkin temel prensipleri, üretim aşamaları, hastaya uygulanması, kullanıma özgü bilgiler, modifikasyon, adaptasyon ve onarım konularındaki teorik ve uygulamaya yönelik genel bilgile

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Gösterip Yaptırma Beyin Fırtınası Deney / Laboratuvar

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Spinal bölgenin fonksiyonel anatomisi ve biyomekanik özellikleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
2 Spinal bölge deformitelerinde kullanılan korseler, ölçü alma ve üretim prensipleri, sınıflandırılması, uygulamada dikkat edilecek noktalar Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
3 Hiperekstansiyon korse Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
4 Termoplastik korse ölçü alma ve üretimi Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
5 Soft Korseler Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
6 Lumbal ortezler Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
7 Lumbosakral ortezler Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
8 Torakolumbal ortezler Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
9 Skolyoz korsesi Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
10 Spinal bölge problemlerinde kullanılan hazır mamul ürünler, özellikleri, kullanımı Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
11 Servikal bölgenin fonksiyonel anatomisi ve biyomekanik özellikleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
12 Servikal ortezlerin temel prensipleri, sınıflandırılması, uygulamada dikkat edilecek noktalar Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
13 Servikal bölge problemlerinde kullanılan hazır servikal kollarlar mamul ürünler, özellikleri, kullanımı Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
14 Teknolojik değişim ve gelişimlerden örnekler (öğrenci sunumları-grup çalışması) Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 20
Laboratuvar 2 20
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 140
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 78
Ara Sınav için hazırlık süresi 20
Final içi hazırlık süresi 20
Final sınavı 2
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi 40
Toplam İş Yükü 300
Toplam İş Yükü / 30 (s) 30
Dersin AKTS Kredisi 10