Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Mesleki Teknik Resim

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

PRO223 Mesleki Teknik Resim 3. Yarıyıl 2

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Seçmeli

Dersin Koordinatörü

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersi Verenler


Dersin Amacı

Üç boyutlu düşünmeyi sağlayarak imal edilecek bir ürünü gözde canlandırma, çeşitli iş parçaları için iki ve üç boyutlu çizimler oluşturma ve boyutlandırma becerisi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Çizim Araçları ve Kullanımı, Geometrik Çizimler, Görünüş ve Perspektif Resimlerin Çizilmesi, Kesitli Görünüşler, Ölçülendirme Prensipleri, protez ve ortez çizimi

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Gösterip Yaptırma Beyin Fırtınası Deney / Laboratuvar

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tanımı, Çizim Araç ve Gereçleri, Standart Yazı ve Çizgiler
2 Çizgi ve Norm Yazı Uygulamaları
3 Temel Geometrik Çizimler
4 Temel Geometrik Çizim Uygulamaları
5 İzdüşüm çizimleri, Görünüşlerin Seçimi
6 Yardımcı Görünüşler, Döndürülmüş Görünüşler
7 Görünüş Uygulamaları
8 İzdüşüm Çizimleri
9 Perspektif Resimler (Eğik Paralel Perspektif, İzometrik Perspektif)
10 Kesitli Görünüşler (Tam Kesit, Yarım Kesit, Kısmi Kesit)
11 Ölçek ve Ölçülendirme
12 “C”Bandı, Uzun yürüme ortez çizimi
13 Diz altı protez çizimi
14 Diz üstü protez çizimi

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 1
Ara Sınav için hazırlık süresi 1
Final içi hazırlık süresi 1
Final sınavı 2
Toplam İş Yükü 62
Toplam İş Yükü / 30 (s) 30
Dersin AKTS Kredisi 2