Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Yerinde Uygulama

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

PRO224 Yerinde Uygulama 4. Yarıyıl 4

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersi Verenler

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersin Amacı

Protez ve ortez yapım, onarım, bakım konusunda bilgi ve beceri kazandırmak, protez ve ortezler konusunda edinilen teorik bilgiyi klinik ortamda uygulayabilme becerisi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Klinik/atölye ortamında, sorumlu kişi gözetiminde, protez ve ortez yapım, bakım ve onarımı

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Gösterip Yaptırma Beyin Fırtınası Deney / Laboratuvar

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Protez ve ortez alanında temel bilgi ve uygulamayı gözden geçirme Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
2 Protez ve ortez alanında temel bilgi ve uygulamayı gözden geçirme Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
3 Protez ve ortez alanında temel bilgi ve uygulamayı gözden geçirme Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
4 Protez ve ortez yapım, onarım ve bakımını planlama Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
5 Protez ve ortez yapım, onarım ve bakımını planlama Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
6 Protez ve ortez yapım, onarım ve bakımını planlama Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
7 Protez ve ortez yapım, onarım ve bakımını planlama Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
8 Protez ve ortez yapım, onarım ve bakımının işlem sıralarını takip etme Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
9 Protez ve ortez yapım, onarım ve bakımının işlem sıralarını takip etme Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
10 Protez ve ortez yapım, onarım ve bakımının işlem sıralarını takip etme Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
11 Protez -Ortez kliniğinde yapım, onarım ve bakım sırasında iletişimi gözlemleme Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
12 Protez -Ortez kliniğinde yapım, onarım ve bakım sırasında iletişimi gözlemleme Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
13 Protez -Ortez kliniğinde yapım, onarım ve bakım sırasında iletişimi gözlemleme Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
14 Protez -Ortez kliniğinde yapım, onarım ve bakım sırasında iletişimi gözlemleme Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)