Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Atölye Organizasyon

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

PRO234 Atölye Organizasyon 4. Yarıyıl 2

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Seçmeli

Dersin Koordinatörü

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersi Verenler

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersin Amacı

İşletme kurulması, yönetilmesi, işletme organizasyonu ve maliyet yönetmek.

Dersin İçeriği

İşletme çeşitleri, işletmelerde iş hukukunun temel kavramları, İşletme çeşitlerini ve işletmelerde iş hukukunun temel kavramları, kanunlar yönetmelikler, iş yeri açmak ve işletilmesinde gerekli olan işlemler.

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Gösterip Yaptırma Beyin Fırtınası Deney / Laboratuvar

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 İşletmeler ve işletmelerde iş hukukunun temel kavramları Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
2 Ticaret sicili işlemleri kuruluş ve SGK kurum işlemleri Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
3 Ticari defter ve belgeler Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
4 Kaynak ve varlık hesapları Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
5 Fatura yerine geçen belgeler ve Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
6 Kıymetli evraklar Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
7 Beyannameler Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
8 Mesleki kanun, yönetmelikler, iş yeri açma ve ruhsatlandırma ile ilgili devlete karşı sorumluluklar Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
9 Sosyal güvenlik kurumu (SGK) Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
10 Reçete, faturalandırma ve takibi Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
11 Ürün ve hizmet maliyeti Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
12 Ortez maliyet hesabı Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
13 Protez maliyet hesabı Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.
14 İşletmeler ve işletmelerde iş hukukunun temel kavramları Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 9
Ara Sınav için hazırlık süresi 7
Final içi hazırlık süresi 7
Final sınavı 2
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi 7
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 30 (s) 30
Dersin AKTS Kredisi 2