Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Ortopedik Alçılama Teknikleri

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

PRO294 Ortopedik Alçılama Teknikleri 4. Yarıyıl 3

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersi Verenler

Alper KAYA Doç. Dr.

Dersin Amacı

Alçılama ve atelleme tekniklerini öğretmek.

Dersin İçeriği

Alçılama ve atelleme tekniği

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Gösterip Yaptırma Beyin Fırtınası Deney / Laboratuvar

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Günlük yaşantıda karşılaşılabilecek tehlikeler
2 Kırık, oluşturan sebepler, kırık tipleri ve kırık oluş mekanizması
3 Alçı uygulamada kullanılan yardımcı alet ve malzemeler
4 Ayak ve kısa bacak alçı tespit uygulamaları, kesilip çıkarılması
5 Ayak ve kısa bacak alçı tespit/atelleme (pratik)
6 Uzun bacak alçı tespit uygulamaları, kesilip çıkarılması
7 Uzun bacak alçı tespit/atelleme (pratik)
8 Ön kol kırıklarında alçı uygulamaları, kesilip çıkarılması
9 Ön kol kırıklarında alçı tespit/atelleme (pratik)
10 Uzun kol kırıklarında alçı uygulamaları, kesilip çıkarılması
11 Uzun kol kırıklarında alçı tespit/atelleme (pratik)
12 Sentetik alçı, kullanımı ve süslenmesi
13 Oluşabilecek komplikasyonlar, hastaya öneriler, eksersizler
14 Ortopedik ortezler ile tespit

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 18
Ara Sınav için hazırlık süresi 14
Final içi hazırlık süresi 14
Final sınavı 2
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi 14
Toplam İş Yükü 90
Toplam İş Yükü / 30 (s) 30
Dersin AKTS Kredisi 3