Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş


Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları


Önceki Öğrenmenin Tanımlanması


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Program Profili


Program Yeterlilikleri - Kazanımları


NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI)
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME)
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)

İstihdam Olanakları


Üst Derece Programları Geçiş


Ölçme ve Değerlendirme


Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları


Çalışma Şekli


Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
SOS501 Sağlık Sosyolojisi Kuram ve Uygu-lamaları Z 3 3 5
SOS521 Metodoloji I Z 3 3 7
SOS531 Sağlıkta Sosyal Bilimler I Z 3 3 8
SEC-I Seçmeli S 3 3 5
SEC-II Seçmeli S 3 3 5

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
SOS502 Sağlık Sosyolojisi: İleri Okumalar Z 3 3 5
SOS504 Seminer Z 3 3
SOS522 Metodoloji II Z 3 3 7
SOS532 Sağlıkta Sosyal Bilimler II Z 3 3 8
SEC-III Seçmeli S 3 3 5
SEC-IV Seçmeli S 3 3 5